top of page

Atferds konsultasjoner

Hvordan foregår atferdskonsultasjonen? 

Vi kommer til å gå nøye gjennom utfordringene dere har, men også mer gennerelt gjennom oppstalling, foring og hestens historie. 

Denne første runden er i stor grad analyse av hesten og omgivelser for å finne ut av hva som er utfordringen, eller hvor vi skal undersøke videre.

Men vi kommer også til å se på langsiktige strategier for å finne ut av problemet, og kortsiktige strategier så det blir tryggest mulig for deg og hesten nå.

Vi kommer til lage treningsplaner så du vet hvordan du skal jobbe framover. Ofte finner vi også helse utfordringer som bør undersøkes nærmere nå vi analyserer hva og i hvilke situasjoner den uønsede atferden oppstår.

Om du holder til lengre unna kan vi også få gjort mye over nett selv om det i mange tilfeller er nyttig om jeg kan se hesten. 

Pris: 1200,- 

Ta kontakt på mail til lmargrete@gmail.com 

bottom of page