top of page

Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet

Jeg studerte ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås fra 2012 til 2017, og tok her en bachelorgrad i hest og en mastergrad i etologi.

Bacheloren i hest fullførte jeg våren 2015. Hovedfokuset i bachelorgraden er etologi (hestens atferd), avl og ernæring, i tillegg har jeg hatt fag innenfor blant annet fysiologi, økonomi og bedriftsetablering. Mitt fokus har vært på etologi, men jeg har også hatt stor glede og nytte av blant annet ernæringsfagene.

Jeg fikk flere muligheter til å fordype meg i hest og atferd i løpet av bacheloren. Noen av de mest spennende temaene vi studerte handlet om hvordan vi kan bruke kunnskap om atferd hos ferale hester når vi planlegger hold av tamhester, og kognisjon hos dyr (hvordan dyr oppfatter, forstår og lærer om omgivelsene).

I bacheloroppgaven min valgte jeg å se på villhester i Equador. Jeg gjennomførte 80 timer med observasjoner av ferale hester (ville hester) i samarbeid med Lucy Rees. Jeg så på den rolige tyggebevegelsen hos hest som av mange blir tolket som et underdanig "du er sjefen"-signal. Resultatetene mine viste imidlertid at slik tygging hovedsaklig forekom mellom en stresset atferd og en rolig atferd, og muligens også som et dempende "rolig, du er litt ubehagelig"-signal.

Etter dette tok jeg en mastergrad i etologi med fokus på hest. Masteren inkluderte spennende fag som etologi og husdyrvelferd og dyrs signaler. Et fag det er særlig verdt å nevne er stressbiologi, som har økt forståelsen min for hvordan jeg kan jobbe med frykt og angst hos hester. Som en del av masteren tok jeg utdannelse til atferdskonsulent, som er et samarbeid mellom NMBU og NAS. Jeg fikk også til et utvekslingsopphold på Lund Universitet i Sverige med fag om dyrekognisjon. Dette var kurs på høyt nivå med litt annet fokus en det vi har hjemme på NMBU. Et sentralt tema dreide seg for eksempel om læring som ikke passer inn i operant betingingsmodellen. Andre spennende tema var forskning på empati, sosial læring, dyrs forståelse av egen identitet og andre emner på grensen av hva det er sosialt akseptert at dyr har evne til.

Min store interesse for sosial atferd og læring førte i løpet av studiene til en interesse for sosial læring og speiling. Masteroppgaven min handlet om fysisk og emosjonell speiling mellom hest og menneske, hvor jeg fant tydelige resultater for begge. Noe av det jeg nå jobber med i treningen er hvordan vi kan bruke speiling for å forklare hesten hva vi ønsker av dem for så å forsterke atferden.

På bildet jobber Karine og Eastwood med versade for speiling og lærer inn pisken som signal etterpå.

Featured Posts
Recent Posts
Arkiv
Søk med Tags
Følg meg
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page