Uke 3

 

Treningsplan

Økt 1 

Nå skal vi jobbe videre med travèr og versade. Fokuset i dag er å holde øvelsene litt lenger på rett spor (om dere ikke har ridebane kan dere fint gjøre det langs vei). 

Etter sideøvelsene kan dere ta litt longe. I dag vil jeg at dere skal ha fokus på posisjonen hvor dere er vent mot magen til hesten, og longer gjerne i trav og galopp. 

Økt 2 

Klatre, klatre, klatre! Avslutt med litt rygging i bakke. 

Økt 3 

Start med litt vekt forflytninger i stillestående så jobber dere med mark arbeid eller hånd arbeid og fokuser på overganger mellom versade og traver. Etterpå jobber dere litt med longe i paralell posisjon med fokus på bøyning og øke/ minske sirkelen.

 

Økt 4

I dag skal dere få en skikkelig utfordring for å se om dere har gode utvendig hjelpere!

Sidelengs over bom mot dere i stedet for vekk fra dere.