top of page
atferd hest

Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet

 

Jeg hadde lyst på mer vitenskapelig tyngde innen atferd og læring, og fant ut at NMBU har en master i etologi (dyreatferd). For å komme inn på denne masteren måtte jeg først ta bachelor i hest , som jeg fulførte våren 2015.

 

Hovedfokuset i bachelorgraden er avl, etologi og ernæring, i tillegg har jeg hatt fag innenfor blant annet fysiologi, økonomi og bedriftsetablering. Mitt fokus har vært på etologi, men jeg har hatt stor glede og nytte av blant annet ernæringsfagene på universitetet.

 

Jeg har fått flere muligheter til å fordype meg i hest og atferd på studiet. De to mest spennende oppgavene vi jobbet med omhandlet hvordan vi kan bruke kunnskap om atferd hos ferale hester når vi planlegger hold av tamheter, og kognisjon hos dyr (hvordan dyr oppfatter, forstår og lærer om omgivelsene).

 

Bacheloroppgaven min ble brukt til å få gjennomføre en spennende reise med feltarbeid til Cotopaxi i Equador. Oppgavens tittel er “Observation of feral horses, chewing without eating, The connection to relaxing after stress, submission and calming/ appeasement behavior”. Det ble 80 timer observasjoner på en populasjon ferale hester  (hester som lever som ville) som ikke ble kontrollert av mennesker.

 

Som en del av masteren tar jeg også på utdannelse som atferskonsulent. Utdannelsen er et samarbeid mellom NMBU og Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr.

bottom of page