Lyn

Dette er et bilde av Lyn fra før han kom til meg i trening. Han var trygg og fornuftig med alt unntatt sykler og motorsykler. De var han til gjengjeld veldig redd for, så det var ikke trygt å ta han med ut på områder med fare for å møte trafikk. Han ble værende hos meg i to måneder.