top of page

Sommer oppstaling og trening

Trenger hesten din sommerferie men du har ikke lyst på vanlige sommerbeiter med kraftig gress? Hester er velkomne både i trening og fullpensjon på sommeren. 

Om sommeropphold

Vi holder til 30 minutter fra kongsvinger. Adressen er Trøsbergvegen 196, Lundesæter.

For at flokkene skal være stabile ønsker vi at hestene som skal være med i de større flokkene minimum kommer midten av juni og blir til midten av August. Om du har lyst på kortere opphold har vi mulighet til det også men da i mindre grupper/ paddocker.

  • Alle hestene får nøye tilsyn hver dag, smøres med innsektsmidler og dekken på om de trenger det.  De som ikke går i trening børstes og får grundigere stell 2 ganger i uka og mer ved behov. 

  •  

  • Foring: Hoved foringene legges opp til de som trenger minst mat og brukes til å øke bevegelse. Foringen også til de som skal ha mindre mat legges opp så de slipper å gå sultne. De som trenger mer mat tilleggs fores med høy og kraftfor (kraftfor tas med eller kjøpes til innkjøpspris).

  •  

Pris:

Fullpensjon 4500,-

Trening:1250 i måneden per økt i uka.

Fulpensjon med trening 2 ganger i uka: 4500+1250+1250= 7000

Fullpensjon med trening 4 ganger i uka 

4500+ (1250*4)= 9500

Massasje behandling: 750,-

Massasje behandling fast 1 gang i uka:2500,-

Massasje behandling fast 2 ganger i uka 4000,-

Fôring på henger pr gang:125,-

Skogsbeite (barfot) 

Denne gruppa går på skogsbeite i ulendt terreng. De blir i veldig god form og det er ikke veldig mye mat, de som trenger det tillegsfores. Vi har sett at sko ofte blir utfordrende så denne gruppa går barfot.

Denne flokken er ganske full allerede med faste hester men det er 2-3 ledige plaser. 

Lille skogen (barfot)

Dette området har mer vekt på skog en beite. De har et lite område på toppen, bratt bakke ned og skogs område i bunn med voksen granskog og minimalt med gress. Tanken er at denne gjengen får mat med lite sukker så sårbare hester kan få mulighet til å få en litt mer spennende sommerferie en grus paddock.  Vi kommer til å tilpasse foringer med mat søk etc om de trenger motivasjon for bevegelse. 

Track (kan ha sko) 

Denne gruppen får spor med foring i begge ender som er mer opparbeidet da sko erfaringsmessig fungerer dårlig på skog områdene. Foringen legges opp til de som trenger minst mat og resten tilleggsfores. Fòr plassering, nett og matsøk sørger får mye spisetid og bevegelse. 

20220918_173436.jpg
bottom of page