Fullpensjon sommer

Endre miljøet for å endre atferd

Alle områdene og forings rutinene er lagt opp med fokus på å øke bevegelse og spisetid. 

Om fullpensjon

  • Om mulig ønsker vi at sommer hestene minimum kommer fra midten av Juni til midten av August så de slipper for mye utskifting i flokkene. Det er plass fra mai til oktober, og noen få plasser gjennom hele året. 

  • Fôring av kraftfor

  • Alle hestene får nøye tilsyn hver dag, smøres med innsektsmidler og dekken på om de trenger det. De som ikke går i trening børstes grundig 2 ganger i uka og mer ved behov. 

  • Foring: Hovedforingene legges opp til de som trenger minst mat og brukes til å øke bevegelse. De som trenger mer mat tilleggsfores med høy og kraftfor (kraftfor tas med eller kjøpes til innkjøpspris).

  • Du kan booke trening og behandling etter behov.

  • Foringen  (også for de som skal ha mindre mat) legges opp så de slipper å gå sultne. 

Pris:

Fullpensjon 4500,-

Fullpensjon med trening 3900,- + 1000,- pr treningsøkt i uka (4900-8900).

Massasje behandling: 750,-

Massasje behandling fast 1 gang i uka:2500,-

Massasje behandling fast 2 ganger i uka 4000,-

Fôring på henger pr gang:125,-

Skogsbeite (barfot) 

Denne gruppa går på skogsbeite i ulendt terreng. De blir i veldig god form og det er ikke veldig mye mat. Vi har sett at sko stort sett blir utfordrende så denne gruppa går barfot.

De som trenger det tileggsfores med høy og kraftfor.

Denne flokken er ganske full allerede med faste hester men det er 2-3 ledige plaser. 

Lille skogen (barfot)

Dette området har mer vekt på skog en beite. De har et lite område på toppen, bratt bakke ned og skogs område i bunn med voksen granskog og minimalt med grønt. Tanken er at denne gjengen får mat med lite sukker så sårbare hester kan få mulighet til å få en litt mer spennende sommerferie en grus paddock.  Vi kommer til å tilpasse foringer med mat søk etc om de trenger motivasjon for bevegelse. 

Track (kan ha sko) 

Denne gruppen får spor med foring i begge ender som er mer opparbeidet da sko erfaringsmessig fungerer dårlig på skog områdene. Foringen legges opp til de som trenger minst mat og resten tilleggsfores. Fòr plassering, nett og matsøk sørger får mye spisetid og bevegelse. 

20220918_173436.jpg