top of page

Praktiske samlinger

Det er fire praktiske samlinger i løpet av studiet. I den første samlingen er fokuset på kroppsspråk, andre samlingen innlæring, tredje samlingen trening og fjerde samlingen er det vurderinger og avslutning. Om du ikke får gjennomført en samling har du mulighet til å ta det sammen med en senere gruppe.

Første samling

Fokuset på denne samlingen er hvordan vi kan bruke vårt kroppsspråk i arbeidet med hesten. Vi vil se på hvordan vårt kroppsspråk påvirker treningen og jobbe i forskjellige posisjoner (løs, mark-arbeid posisjon, leiing og longering). Vi vil også se på hvordan vi kan bruke speiling i treningen. Etter samlingen skal dere ha et godt grunnlag både for å bruke kroppsspråk i treningen og se når feil i menneskets kroppsspråk gir problemer. Mange konflikter på bakken kommer av at menneske spør om en ting mens de vil ha en annen.

Det vil være to økter om dagen hvor dere jobber med hverandre og en økt om dagen hvor vi jobber med hester. Vi vil også sette av litt tid til å observere hestene.

Andre samling

 Fokuset på denne samlingen er innlæring. Vi kommer til å jobbe med treningsplaner og innlæring av øvelser. Siden innlæring er mest effektivt i små økter legger vi opp til mange små trenings økter.  Vi kommer også til å legge inn økter med trening på hverandre og øvelser for å få bedre timing.

Tredje samling

Denne samlingen har vi fokus på trening av hest. På torsdag og fredag blir det en enkelt leksjon og en gruppe leksjon. På lørdag har dere en leksjon med meg og skal undervise hverandre. Søndag blir det en enkelt leksjon. Vi skal også se på tenner, sal tilpasning, høver og visitering.

Fjerde saming

 På den fjerde samlingen blir det vurderinger, leksjoner og avslutning.

Informsajon

Samlingene starter kl. 10.00 første dagen og er ferdig kl. 15.00 siste dagen. Dere velger om dere vil komme dagen før samlingen starter (mellom 16.00 og 20.00) eller om dere kommer på morgenen. De resterende dagene starter vi med frokost 07.30 og er ferdig ca. 16.30. 

 

Det er mulig å ha med hest på alle samlingene men du kan også låne. 

 

Hestene får tilgang på paddock. Vi har ikke stall plasser til besøks hester så ta hensyn til årstid og vær når du bestemmer om du vil ha med hest. Du har ansvar for å fore og møkke for hesten din. Det er som oftest mulig å kjøpe for om du trenger det, men husk å høre på forhånd.

Folk: Det er overnatting til mennesker på felles rom. Om du ønsker å være alene er det så klart også mulig med telt/camping vogn.

bottom of page