top of page

Hva gjør du om høflighet og ro treningen ikke virker? 

I denne delen skal vi se litt nærmere på hva du gjør når høflighet og ro treningen ikke fungerer. Det første du må se på er hestens liv og om det er andre stressorer som påvirker. De to vanligste er mangel på mulighet til å utføre atferdsbehov og smerte. Neste steg er å sørge for at hesten føler seg trygg i trenings situasjonen.

 

Når det gjelder belønningen er større mengder med lavere verdig et nyttig hjelpemiddel, det er også viktig å passe på at hesten ikke er for sulten når du starer. 

Så må du passe på at du setter opp treningen så hesten får til det du ber om og du ungår unødvendig frustrasjon.

Husk og spørre om hjelp om du trenger det. 

bottom of page