top of page

Litt om hva jeg driver med

Når vi ønsker en god relasjon med hesten, må vi passe på at hesten har det bra alle de timene i døgnet vi ikke er i stallen.

En viktig del av det er å sørge for at de får tilfredsstilt atferdsbehovene sine. Viste du at hestens velferd har sammenheng hvor trygg hesten er å ri? Ta en titt på denne artikkelen om du er nysgjerrig! 

 

Hestens atferdsbehov er

-Sosial kontakt

-Spisetid

-Fri bevegelse

 

Får hesten din dekket atferdsbehovene sine? Kan du eventuelt gjøre noe med det?

Dagens tema handler om å legge opp treningen for suksess!

 

Det er vår oppgave å legge opp treningen så hesten opplever suksess. Når vi jobber med miljø-trening må vi holde oss på et lavt nok frykt-nivå slik at hesten opplever at det gikk bra. Når vi trener hesten fysisk må vi holde oss til å spørre om ting hesten faktisk kan få til.

 

Klarer vi å legge opp treningen så hesten får til alt vi spør om får vi etter hvert en hest som tror de kan håndtere alle utfordringer!

I dag skal du få en utfordring! Jeg vil at du skal tenke gjennom treningen din og finne de tingene i hverdags håndteringen som skaper konflikt. De små tingene hvor litt trening kan løse problemet.

Når jeg lager en plan etter å ha analysert atferdsproblemer jobber jeg med korttids og langtids strategier. Å finne ut hvordan vi kan hjelpe hesten og løse utfordringene er gjerne et prosjekt som tar tid, men det er like viktig å finne løsninger som hjelper på kort sikt.

Vi som holder på med hest er ofte tøffe mennesker som ikke gir opp. Det er i mange situasjoner er god egenskap men det gjør også innimellom at vi setter oss i farlige situasjoner.

 

Kort tids strategier

Disse handler i stor grad om hvordan vi kan unngå farlige situasjoner og hvordan vi kan håndtere dem når de først oppstår. Det betyr ikke at vi skal unngå disse situasjonene for alltid, men at vi sørger for at vi ikke plaserer hesten i dem i noen dager/ uker mens vi jobber med varige løsninger. Det kan også handle om hvordan vi kan gjøre hestens liv litt bedre selv om vi ikke får løst utfordringen.

 

I forhold til farlige situasjoner er det mye lettere om vi klarer å finne ut hva som trigger hestens atferd. Når vi vet hva som trigger kan vi unngå situasjonen fram til vi har et bedre utgangspunkt for å håndtere den. Ofte når vi har større reaksjoner har vi flere faktorer som påvirker på en gang, og vi starter med de som er enkle å ta tak i.

 

Om vi har en hest som uten forvarsel vi kan se bukker, steiler eller stikker når vi rir er kort tids løsningen og ikke ri. Samtidig som vi jobber med å finne ut om hesten er redd, har smerter eller rett å slett er så understimulert at de ikke vet hvor de skal gjøre av seg.

 

Hester som biter er første tiltak å ha stor nok avstand mellom oss og hesten til at vi ikke blir bitt. Neste er å finne ut om bitingen fra hestens side er lek, forsvar eller irritasjon. Da har vi utgangspunkt for å finne ut hvordan vi skal løse problemet over tid.

 

Ved mat aggresjon er første del å plassere deg selv å hesten så du ikke blir skadet. Neste er å se på om hesten går konstant sulten, har veldig lite spisetid eller magesår. Så jobber man med høflighet rundt mat. Om vi bare jobber med høflighet delen uten å løse sult, lite spisetid og/ eller magesår kan vi fremdeles få en høflig hest, men vi får en høflig hest med veldig høyt stress nivå siden de er desperate etter mat.

 

Et annet eksempel er hest som stikker når de leies ut i paddock. Første spørsmålet her er må hesten leies? Kan de stå ute hele tiden eller bruke sluse fram til vi har løst leie problemet? Om hesten er sulten før de slippes ut gi dem høy inne på morgenen. Target er også ofte en god nød løsning for å bryte vanen om hesten stikker. Videre må vi så klart jobbe med leie trening, men om mulig vil vi sette opp leie treningen på en måte som gjør at hesten ikke stikker.

 

Lang tids strategier handler i stor grad først om å løse problemet for hesten for så å jobbe med delen av problemet som er en utfordring for oss. Om vi bare jobber med problemet fra vårt ståsted dukker det som oftest opp i en annen form senere, samtidig som det er vårt ansvar å sørge for at hestene har det bra.

 

Første vi gjør er å se på atferdsbehov og hva vi kan forbedre. Det er ikke alltid vi kan få til det vi har lyst til, f. eks en hest på bokshvile får verken mulighet til fri bevegelse eller sosial kontakt. Men vi kan passe på å bruke ekstra tid på stell som hesten setter pris på. Den siste er viktig for om hesten syns det vi ser på som koselig stell som ubehagelig har det liten effekt. Hester på boks hvile får som oftest komme ut å gå noen ganger om dagen, bruk de minuttene best mulig! Gjør små tenke øvelser, stå stille å se på verden når dere er ute. Pass på at hesten har nok spisetid å gi de mulighet til å utforske ting. Det er også mye trening man kan gjøre uten å flytte på hesten, det hjelper å være mentalt sliten om de ikke får bevege seg fysisk.

Selv om hesten ikke er på boks hvile er det en god ide å legge til tiltak om vi ikke får til å dekke atferds behovene i så stor grad som vi ønsker.

 

Det neste store område vi må se på er utredning i forhold til smerte. Smerte kan komme i mange forskjellige former, og det er viktig å være bevist at vi ikke helt kan utelukke smerte. Om hestens atferd tilsier at de har vondt, har de som oftest det. Det er også noen tilfeller hvor det beste for hesten er å få slippe selv om vi ikke finner ut hva som plager dem. Når vi ikke vet hva som er galt kan vi heller ikke behandle.

 

Når vi har sett på smerte og atferdsbehov er det tid for å se på trening. Vi vil lære hesten hvordan vi ønsker de skal oppføre seg og om det der noen misforståelser som skaper problemer. Misforståelser fordi vi ber om en ting med kroppsspråket på bakken eller fra setet når vi rir, mens vi tror vi ber om noe annet er en vanlig årsak til konflikt. Spesielt om vi blir irritert på hesten fordi de ikke gjør det vi tenker vi ber om, men heller hører på setet/ kroppsspråket vårt.

 

Den neste delen av treningen handler om å arbeide med hestens evne til å håndtere stress og hestens emosjonelle tilstand. Dette er viktigere over tid en trening på spesifikke atferder og må prioriteres høyere i treningsplanen. Det er også vanskeligere å legge opp treningen riktig. I stor grad handler det om å legge opp treningen innenfor hestens komfort sone og at det er en god opplevelse for hesten.

bottom of page