top of page
Atferdskonsultasjon

Under en atferdskonsultasjon er målet å finne ut hvorfor atferden har oppstått, hva som vedlikeholder den og hva vi kan gjøre for å endre atferden. Atferdskonsultasjonen består av en nøye gjennomgang av atferden, historien, trening, oppstalling og annet som kan være relevant. Ved en konstultasjon får du først tilsendt et intervju i papirform, så har vi en konsultasjon hvor vi jobber både med og uten hesten. Etterpå får du en rapport og vi legger opp en plan for den videre treningen med hjemmelekser og oppfølginger. 

 

Jeg ambefaler ofte og ha intens oppfølging over nett i tillegg til praktiske timer når vi jobber med atferdsproblemer. 

 

Om du holder til i områder jeg underviser til vanlig er prisen samme som for annen undervisning. Ofte kan det være lurt og sette opp 2 klokketimer første gang. 

 

600,- for 60 min leksjon.  

 Litt om verktøyene jeg bruker når jeg analyserer atferden 

 

Etologi, naturlig atferd og atferdsbehov

Hva tilbringer hestene tiden sin med å gjøre i feral tilstand, hvilke atferdsbehov har de og hvilke atferdsmønstre er naturlig for dem? Ofte vil det vi opplever som et atferdsproblem ikke nødvendigvis være galt fra hestens side. Det kan være naturlig atferd, men at miljøet og situasjonen vi har satt dem i gjør at atferden gir problemer. Atferdsbehov er også et viktig punkt. Om miljøet vi tilbyr hestene ikke tilfredstiller atferdsbehovene deres er sannsynligheten stor for at vi får atferdsproblemer og utfordringer i håndteringen. 

 

Læringsteori 

Her kommer operant og klassisk betinging inn i bildet. Operant betinging dreier seg om hva som motiverer atferden og hva som straffer den - rett og slett hvilke konsekvenser atferden vi ønsker å endre har. Klassisk betinging handler om læring av reflekser og ikke-viljestyrt læring, og er særlig relevant for eksempel hos hester med frykt og angst??? 

 

Emosjoner

"Behavior is an outward expression of an underlying emotional state" Sara Heat 

Det er funnet 7 emosjonelle systemer hos flere forskjellige pattedyr via nevrovitenskap. Når jeg jobber ut fra emosjonsteori går analysen ut på å finne ut hvilke emosjonelle systemer som er i aktivitet, hvorfor og hva vi kan gjøre for å påvirke dem. Ved å endre den emosjonelle tilstanden til hesten endrer vi også den uønskede atferden.

bottom of page